Prečo my ?
Naše nové výrobky
PLESNIchem vám šetria čas, starosti a peniaze, svojou overenou dlhodobou ochranou dreva a muriva hneď od prvého náteru.

NAŠE PRODUKTY
PLESNIchem
Vinšujeme krásny a úspešný deň !
> PONUKA
> Spoločnosť
   SLOVACHEM Plus
S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
P R E   D R U H É
M I L É N I U M
 


 !!! Pozrite si, čo sa dá načo použiť  !!! 
SPOLOČNOSŤ   |   PRODUKTY   |   SLUŽBY   |   NÁVODY   |   KONTAKTY      |||||||||||||||| O B C H O D ||||||||||||||||        
.
AKCIE !!! KROVchem
M. R. Štefánika 43, 971 01 PRIEVIDZA, Slovenská republika   Tel.: +421 905 810 133  
SLOVACHEM Plus s.r.o.
<P>The animation cannot be displayed. Either the web browser does not have a Flash plug-in or Javascript is not enabled. To obtain a free Flash plug-in, go to <A HREF="http://www.macromedia.com">http://www.macromedia.com</A></P>