PLESNIchem

> VÝROBKY TYTAN * SELENA

MONTÁŽNE PU PENY
SILIKÓNY A TMELY
MONTÁŽNE LEPIDLÁ
ĎALŠIE VÝROBKY


> VÝROBKY BAL SLOVAKIA

FARBY Interier / Exterier
LAKY NA DREVO

> OSTATNÉ VÝROBKY
   z NAŠEJ PONUKY


DROGÉRIA - KOZMETIKA
ČIATIACE PROSTRIEDKY
PRACIE PRACHY
PAPIERNICKÝ TOVAR
> PONUKA   PRODUKTY
Ponuka ostatných
výrobkov
od osvedčených
výrobcov
> Výrobky SLOVACHEM Plus

S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
P R E   D R U H É
M I L É N I U M
TYTAN * TMELY * LEPIDLÁ * MONTÁŽNE PENY *

Copyright © 2011 by "Spoločnosť SLOVACHEM Plus"  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: obchod@slovachem.sk
SPOLOČNOSŤ   |   PRODUKTY   |   SLUŽBY   |   NÁVODY   |   KONTAKTY      |||||||||||||||| O B C H O D ||||||||||||||||        
Designed by LK&JS
Katalóg výrobkov Slovachem Plus
M. R. Štefánika 43, 971 01 PRIEVIDZA, Slovenská republika   Tel.: +421 905 810 133  
SLOVACHEM Plus s.r.o.