KROVchem Hobby
KROVchem Euro
KROVchem Plus
KROVchem FIX
PLESNIchem

> VÝROBKY TYTAN * SELENA

MONTÁŽNE PU PENY
SILIKÓNY A TMELY
MONTÁŽNE LEPIDLÁ
ĎALŠIE VÝROBKY


> VÝROBKY BAL SLOVAKIA

FARBY Interier / Exterier
LAKY NA DREVO

> OSTATNÉ VÝROBKY
z NAŠEJ PONUKY


DROGÉRIA - KOZMETIKA
ČIATIACE PROSTRIEDKY
PRACIE PRACHY
PAPIERNICKÝ TOVAR
> PONUKA   PRODUKTY
VÝROBKY TYTAN
OD SELENA GROUP

MONTÁŽNE PU PENY
TYTAN PROFESSIONAL O2

sú nová generácia polyuretánových pien, ktoré neuvoľňujú škodlivé výpary MDI a sú preto bezpečnejšie pre spotrebiteľa i životné prostredie. Vďaka širokej ponuke produktov a rôznym veľkostiam balenia je rada O2 vhodná pre všetky typy stavebných a renovačných prác: inštalácia, spájanie, zvukové tesnenie a izolácia. 0% emisie MDI potvrdené švédskym inštitútom SP Provning Forskning. Najvyššia kvalita značky Tytan Professional – rovnaké technické parametre. Nový, spoľahlivý ventil.

ISO 9001 – záruka kvality.
Neobsahuje CFCs a HCFCs.
Kód: 15965
PU Pena pištol. TYTAN Pro O2 65

Kód: 15180
PU Pena pištol. TYTAN Pro O2 GUN

Kód: 15949
PU Pena trubic. TYTAN Pro O2 LEXY 60

Kód: 15952
PU Pena trubic. TYTAN Pro O2 LEXY 40

Kód: 15956
PU Pena trubic. TYTAN Pro O2 LEXY 20


Kód: 15278
PU Pena trubic. TYTAN Pro O2 STD 42L


Kód: 15287
PU Pena trubic. TYTAN Pro O2 STD 28L


Kód: 15xxx
PU Pena pistol. TYTAN Pro 65 Zimná

> Výrobky SLOVACHEM Plus

S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
P R E   D R U H É
M I L É N I U M
TYTAN * TMELY * LEPIDLÁ * MONTÁŽNE PENY *

Copyright © 2011 by "Spoločnosť SLOVACHEM Plus"  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: obchod@slovachem.sk
SPOLOČNOSŤ   |   PRODUKTY   |   SLUŽBY   |   NÁVODY   |   KONTAKTY      |||||||||||||||| O B C H O D ||||||||||||||||        
Designed by LK&JS
Katalóg výrobkov Slovachem Plus
M. R. Štefánika 43, 971 01 PRIEVIDZA, Slovenská republika   Tel.: +421 905 810 133  
SLOVACHEM Plus s.r.o.