KROVchem Hobby
KROVchem Euro
KROVchem Plus
KROVchem FIX
PLESNIchem

> VÝROBKY TYTAN * SELENA

MONTÁŽNE PU PENY
SILIKÓNY A TMELY
MONTÁŽNE LEPIDLÁ
ĎALŠIE VÝROBKY


> VÝROBKY BAL SLOVAKIA

FARBY Interier / Exterier
LAKY NA DREVO

> OSTATNÉ VÝROBKY
z NAŠEJ PONUKY


DROGÉRIA - KOZMETIKA
ČIATIACE PROSTRIEDKY
PRACIE PRACHY
PAPIERNICKÝ TOVAR
> PONUKA   PRODUKTY
VÝROBKY TYTAN
OD SELENA GROUP

TMELY TYTAN PROFESSIONAL

je značka určená pre PROFESIONÁLOV, ktorá ponúka široký okruh tmelov určených pre dokončovacie a renovačné práce v obytných, kancelárskych a priemyselných stavbách.

Silikónové tmely: Univerzálne, neutrálne, sanitárne, sklenárske, na akváriá, vysokoteplotné, stavebné a aj na akrylové vane,
ďalej akrylové tmely, Multi-tmely, na terasy a balkóny, na sadrokartón alebo kachliarske, klampiarske a pokrývačské (kaučukové) tmely.

ISO 11600 typ F a G, trieda 20LM a 25LM
Kód: T10638 TYTAN Silikón Univerzálny
Kód: T10700 TYTAN Silikón Sanitárny
Kód: T10049 TYTAN Silikón Sklenársky
Kód: T10107 TYTAN Silikón na Akváriá
Kód: T10084 TYTAN Sil. Vysokoteplotný
Kód: T10614 TYTAN Silikón Neutrálny
Kód: T10056 TYTAN Silikón Stavebný

Kód: T10601 TYTAN EXPRES Akrylový

Kód: T10599 TYTAN UPG Sanitárny

Kód: T10773 TYTAN MULTI

Kód: T10779 TYTAN Terasy Balkóny

Kód: T10059 TYTAN AKRYL

Kód: T13268 TYTAN Sadrokartón

Kód: T13206 TYTAN Šťukový Akryl

Kód: T10550 TYTAN Kachliarsky

Kód: T10058 TYTAN Pokrývačský

Kód: T10733 TYTAN Klampiarsky

Kód: T10971 Pokrývačský Kaučukový
> Výrobky SLOVACHEM Plus

S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
P R E   D R U H É
M I L É N I U M
TYTAN * TMELY * LEPIDLÁ * MONTÁŽNE PENY *

Copyright © 2011 by "Spoločnosť SLOVACHEM Plus"  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: obchod@slovachem.sk
SPOLOČNOSŤ   |   PRODUKTY   |   SLUŽBY   |   NÁVODY   |   KONTAKTY      |||||||||||||||| O B C H O D ||||||||||||||||        
Designed by LK&JS
Katalóg výrobkov Slovachem Plus
M. R. Štefánika 43, 971 01 PRIEVIDZA, Slovenská republika   Tel.: +421 905 810 133  
SLOVACHEM Plus s.r.o.