Prečo my ?
Naše nové výrobky
PLESNIchem vám šetria čas, starosti a peniaze, svojou overenou dlhodobou ochranou dreva a muriva hneď od prvého náteru.

NAŠE PRODUKTY
PLESNIchem
Vinšujeme krásny a úspešný deň !
> PONUKA
Vitajte
na stránke
> Spoločnosť
   SLOVACHEM Plus

S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
P R E   D R U H É
M I L É N I U M
100% prostriedkov
na dokonalú ochranu dreva
* 2 * generácie * 2 * milénia
Návody na použitie:
PLESNIchem
KBU:

Letáky:
Leták Krovchem
Certifikáty:
///  bio/626/D/10/2/CCHLP
> PLESNE ? > NIE !
> PACHY ?? > NIE !
> ZDRAVÉ BÝVANIE ??? > ÁNO !!!
> PLESNE ? > NIE !
> PACHY ?? > NIE !
> ZDRAVÉ BÝVANIE ??? > ÁNO !!!


 !!! Pozrite si, čo sa dá načo použiť  !!! 
             ! ! ! * A K C I E  * ! ! !             
             ! ! ! * A K C I E  * ! ! !             
Copyright © 2011 by "Spoločnosť SLOVACHEM Plus"  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: obchod@slovachem.sk
a plechovka piva KOZEL !!! ? pozri leták >>>

ZA KROVCHEM AUTO !!! ? pozri leták >>>

Plesnichem náplň ZDARMA!!! ? pozri leták >>>
SPOLOČNOSŤ   |   PRODUKTY   |   SLUŽBY   |   NÁVODY   |   KONTAKTY      |||||||||||||||| O B C H O D ||||||||||||||||        
Designed by LK&JS
Katalóg výrobkov Slovachem Plus
M. R. Štefánika 43, 971 01 PRIEVIDZA, Slovenská republika   Tel.: +421 905 810 133  
SLOVACHEM Plus s.r.o.
<P>The animation cannot be displayed. Either the web browser does not have a Flash plug-in or Javascript is not enabled. To obtain a free Flash plug-in, go to <A HREF="http://www.macromedia.com">http://www.macromedia.com</A></P>