Použtie prípravkov na krovy
a ostatné vonkajšie drevené časti:1*/ Základný impregnačný a ochranný náter - KROVchem FIX

2*/ Základná laková lazúra - LAZUROL

3*/ Vrchný lak - LAZUROL Top - vo farebných odtieňoch
> Help: >
kurzora myši nad farebnými bodmi sa zobrazí doporučené použitie prostriedkov a náterov, pre aplikovanie v príslušnej oblasti !

Kliknutím otvorite stránku s podrobným popisom

S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
S L O V A CH E M  Plus    +   +   +
P R E   D R U H É
M I L É N I U M

SPOLOČNOSŤ   |   PRODUKTY   |   SLUŽBY   |   NÁVODY   |   KONTAKTY      |||||||||||||||| O B C H O D ||||||||||||||||        
Copyright © 2011 by "Spoločnosť SLOVACHEM Plus"  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: obchod@slovachem.sk
M. R. Štefánika 43, 971 01 PRIEVIDZA, Slovenská republika   Tel.: +421 948 263 566  
SLOVACHEM Plus s.r.o.